CREDITEUREN BEDRAGEN x NLG 1 000 30 juni 1999 30 juni 1998 Crediteuren inzake vergoedingssommen 40 470 Overige crediteuren 13 050 1 529 11 474 53 520 13 003 OVERIGE SCHULDEN BEDRAGEN X NLG 1 000 30 juni 1999 30 juni 1998 Overige schulden 19 595 11 265 19 595 11 265 Deze post bevat onder andere te betalen huisvestingskosten inzake de Amsterdam ArenA alsmede betalingsverplichtingen aan spelers. OVERLOPENDE PASSIVA BEDRAGEN x NLG 1 000 30 juni 1999 30 juni 1998 Overlopende passiva 19 818 24 813 19 818 24 813 Deze post bevat met name vooruitontvangen baten uit hoofde van seizoenkaarten. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN De NV is geen substantiële verplichtingen aangegaan anders dan de huurovereenkomsten met de ArenA, de garantiebedragen aan de spelers inzake portretrechten en de leaseverplichtingen met betrekking tot de autos van personeelsleden. De verplichtingen uit hoofde van huurovereenkomsten met de ArenA bedragen totaal minimaal NLG 7,6 miljoen op jaarbasis en zijn mede afhankelijk van de recette opbrengst. De overige genoemde verplichtingen bedragen respectievelijk NLG 1,1 miljoen en NLG 1,4 miljoen op jaarbasis.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 38