VOORRADEN Actieve belastinglatenties Actieve belastinglatenties 9 011 9 011 BEDRAGEN x NLG 1 000 30 juni 1999 30 juni 1998 Handelsgoederen 1 137 551 1 137 551 De voorraad handelsgoederen heeft betrekking op de merchandisingactiviteiten. VORDERINGEN BEDRAGEN x NLG 1 000 30 juni 1999 30 juni 1998 Debiteuren Debiteuren inzake vergoedingssommen 55 745 7 826 Overige debiteuren 7 617 8 804 Voorziening debiteuren (7 233) (1 528) 56 129 15 102 BEDRAGEN x NLG 1 000 30 juni 1999 30 juni 1998 8 009 8 009 Deze post betreft een actieve belastinglatentie uit hoofde van voorwaartse verliescompensatie en heeft i waarschijnlijke looptijd van langer dan 1 jaar. BEDRAGEN x NLG 1 000 Overige vorderingen Overige vorderingen 30 juni 1999 30 juni 1998 6 548 6 115 6 548 6 115 Per 30 juni 1999 is NLG 93.920 van de overige vorderingen aan te merken als langlopend (per 30 juni 1998 NLG 86.486).

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 36