BEDRAGEN x NLG 1 000 Bedrijfs gebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfs middelen Totaal Pro forma 1997/1998 Aanschafwaarde 30 juni 1997 Investeringen 27 276 1 495 940 258 5 289 6 185 33 505 7 938 30 juni 1998 28 771 1 198 1 1 474 41 443 Cumulatieve afschrijvingen 30 juni 1997 Afschrijvingen (1 029) (1 434) (178) (224) (935) (1 942) (2 142) (3 600) 30 juni 1998 (2 463) (402) (2 877) (5 742) Boekwaarde 30 juni 1998 26 308 796 8 597 35 701 30 juni 1997 26 247 762 4 354 31 363 Onder de bedrijfsgebouwen zijn begrepen aanpassingen en huurdersbelangen die worden afgeschreven over een periode van 10 jaar. FINANCIËLE VASTE ACTIVA bedragen x nlg i ooo 30 juni 1999 30 juni 1998 Overige deelnemingen 20 000 20 000 Overige vorderingen 30 30 20 030 20 030 De post overige deelnemingen bestaat uit het belang in Stadion Amsterdam NV (de ArenA). Dit belang van ongeveer 13% betreft een deelname van 20.000 certificaten van aandelen F, ieder groot nominaal NLG 1.000 en is gewaardeerd tegen de kostprijs. Onder de overige vorderingen is opgenomen een storting in de Stichting Eredivisie. De storting betreft een lening, welke te zijner tijd zal worden omgezet in een deelname in Eredivisie NV.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 35