28 771 577 29 348 25 290 26 308 (2 463) (402) (2 877) (5 742) (1 595) (251) (2 290) (4 136) (4 058) (653) (5 167) (9 878) u (1 687) (776) (285) (117) (1 813) (1 064) (3 785) (1 957) (2 463) (402) (2 877) (5 742) 26 308 796 8 597 35 701 26 435 867 8 544 35 846 MATERIËLE VASTE ACTIVA BEDRAGEN x NLG 1 000 30 1998/1999 Aanschafwaarde 30 juni 1998 Investeringen 30 juni 1999 Cumulatieve afschrijvingen 30 juni 1998 Afschrijvingen 30 juni 1999 Boekwaarde 30 juni 1999 30 juni 1998 BEDRAGEN x NLG 1 000 Bedrijfs gebouwen Machines en en terreinen installaties Andere vaste bedrijfs middelen Bedrijfs gebouwen en terreinen 198 85 I 283 630 796 Machines en installaties I I 474 637 12 111 6 944 8 597 Andere vaste bedrijfs middelen Periode 1 januari 1998 - 30 juni 1998 Totaal 41 443 I 299 42 742 32 864 35 701 Totaal Z X LL- 91 9< 00 cC LU te Aanschafwaarde 1 januari 1998 Investeringen 30 juni 1998 Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 1998 Afschrijvingen 30 juni 1998 Boekwaarde 30 juni 1998 1 januari 1998 28 122 649 28 771 I 152 46 198 10 357 I I 17 I I 474 39 631 I 812 41 443

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 34