Kerncijfers PER AANDEEL VAN NOMINAAL NLG 1 (x NLG 1) Eigen vermogen Resultaat na belastingen 1998/1999 PRO FORMA 1997/1998 RESULTATEN (x NLG 1 000) Netto omzet Bedrijfslasten 88 353 (109 942) 85 637 (98 320) Bedrijfsresultaat (21 589) (12 683) Afschrijving vergoedingssommen Resultaat vergoedingssommen Overige baten en lasten (28 255) 63 329 7 007 (19 431) 20 438 3 744 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Belastingen 20 492 (7 450) (7 932) 2 506 Resultaat na belastingen 13 042 (5 426) BALANS (x NLG 1 000) Vergoedingssommen Eigen vermogen Medewerkers (aantal) Medewerkers (FTE's) Aandelen (aantal) Aantal aandelen

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 2