96 648 13 003 12 548 I I 265 24 813 61 629 BEDRAGEN x NLG I 000 30 juni 1999 30 juni 1998 PASSIVA Eigen vermogen 242 I 16 230 312 Voorzieningen Belastinglatenties 13 972 5 776 Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale lasten Overige schulden Overlopende passiva Totaal kortlopende schulden 53 520 3 715 19 595 19 818 Totaal passiva 352 736 297 717

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 27