Geconsolideerde balans I 16 959 262 25 290 630 6 944 117 221 32 864 20 030 170 I 15 30 juni 1998 78 206 367 26 308 796 8 597 78 573 35 701 20 030 134 304 Vlottende activa 15 102 8 009 101 6 I 15 2 555 551 74 376 31 882 99 011 31 969 163 413 297 717 (NA BESTEMMING RESULTAAT) BEDRAGEN x NLG 1 000 30 juni 1999 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Vergoedingssommen Goodwill Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa Totaal vaste activa Voorraden I 137 Vorderingen Debiteuren 55 129 Actieve belastinglatenties 9 011 Aandeelhouders 107 Overige vorderingen 5 548 Overlopende activa 2 581 Effecten 64 558 Liquide middelen 42 550 Totaal vlottende activa 182 621 Totaal activa 352 735

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 26