B.J. HILLEN J. SLOP H. WESTERHOF J. WOUTERS D. BLIND VANAF 1-7-99 )9 ons op langere termijn sterker maken in de concur rentie met andere topclubs in Europa. De speer punten zijn ontwikkeling van talenten, uitbreiding van de merchandising en allianties met clubs waar de kracht van het Ajax-merk een vergroting van het marktpotentieel kan betekenen. De viering van het 100-jarig bestaan zal door allerlei evenementen breed zichtbaar worden en vele fans in Nederland en daarbuiten krijgen alle gelegen heid dit jubileum van dichtbij mee te beleven. Op feestelijke wijze willen we daarmee de basis leggen voor een nieuwe Ajax-eeuw met voetbalsuccessen die onze traditie waardig zijn. We danken onze aan deelhouders en supporters voor hun vertrouwen, ook in moeilijke tijden, en zullen er alles aan doen om sportief en zakelijk aan de top te blijven. Opleiding en ontwikkeling Vanzelfsprekend is de Ajax-stijl van voetballen - en dus opleiden - in het seizoen 1998/1999 niet anders geweest dan in voorgaande jaren. Het is tenslotte de kracht van de club dat al decennia lang dezelfde voetbalvisie op het veld gestalte krijgt: aantrekkelijk, aanvallend spel, gebaseerd op snelheid en technische vaardigheden met veel ruimte voor creativiteit. De vier jeugdspelers die in het seizoen 1998/1999 een contract bij Ajax hebben verdiend geven een aardig beeld van de dwarsdoorsnede van onze jeugd opleiding: een snelle en creatieve linkerspits, een zeer balvaardige rechtermiddenvelder, een'nummer 10 met gochme' en een snelle centrale verdediger die sterk is in één-tegen-één situaties ver van het eigen doel. Spelers met zeer verschillende achtergronden, die hun draai in de Ajax-stijl uitstekend hebben gevonden. Kevin Bobson en Jeroen Ketting zijn al op zeer jonge leeftijd gescout en hebben bijna de hele oplei ding doorlopen. Ze hebben een schat aan ervaring opgedaan, ook in grote internationale toernooien en in wedstrijden van vertegenwoordigende teams. Want Ajax is (natuurlijk) hofleverancier voor de nationale ploegen onder de 15, 16, 17 en 18 jaar. Daniel Cruz uit Colombia staat model voor de manier waarop Ajax denkt buitenlandse talenten aan zich te binden. Het verleden heeft uitgewezen dat een jonge prof die naar Ajax komt zonder het sys teem en de cultuur van de club te kennen en die bovendien de taal niet machtig is, maar een kleine kans van slagen heeft. We hebben er van geleerd vroeger te scouten en de talenten de laatste fase in onze eigen jeugdopleiding te laten doorlopen. Daarbij wonen ze in een Amsterdams gastgezin, wat de inte gratie sterk bevordert. Door deze maatregelen worden de meeste problemen ondervangen. Ook Aaron Mokoena, onze Zuid-Afrikaanse neo- prof is een voorbeeld van de huidige ontwikkelingen. Hij komt weliswaar niet rechtstreeks van onze dochterclub Ajax Cape Town, maar zijn komst vormt een goede illustratie van de manier waarop onze deelnemingen en samenwerkingsverbanden in de toekomst zullen werken. De opleiding in Kaapstad wordt momenteel inge richt naar Ajax-normen en met Amsterdamse denk beelden. De beste 15- en 16-jarigen komen, samen met Ghanese en Belgische voetballertjes in maart en april naar de Internationale Ajax School op De Toekomst en de allerbeste van hen zullen worden opgenomen in de echte Ajax-opleiding. Natuurlijk ligt de prioriteit bij het vinden en opleiden van Nederlandse talenten. Amsterdam en omgeving leveren nog steeds een aardig aantal ras voetballertjes, zoals onder andere blijkt bij straat- en schoolvoetbal en natuurlijk op de vermaarde Ajax talentendagen. Daar staat tegenover dat de concur rentie in eigen land aanzienlijk is toegenomen. Andere topclubs zijn de inhaalrace gestart, vissen naarstig in dezelfde vijver en hebben hun opleiding naar ons model ingericht.Toch is deze trend een verheugend feit. We ondervinden meer weerstand en we moeten vaker 'vol aan de bak'; voor de ontwikkeling van onze eigen talenten is dat alleen maar gunstig. Met name de drie grote internationale toernooien voor spelers onder de 18, met absolute topclubs uit alle delen van de wereld en alle drie gewonnen door Ajax, geven aan dat de club nog altijd aan de top staat in het jeugdvoetbal. II

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 15