■ft Vw Preferente aandelen Per balansdatum waren geen preferente aandelen uitgegeven. Preferente aandelen worden uitsluitend uit gegeven voor financieringsdoeleinden. Naast stemrecht geven de preferente aandelen recht op een preferent dividend uit de winst. 54

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 123