124 382 118 948 106 059 5 434 12 889 (124 382) (124 382) 118 948 (10 861) (10 861) (10 861) (10 861) 118 948 Bedragen x NLG 1.000 1 januari 1998/ 30 juni 1998 Pro forma 1997/1998 Pro forma 1996/1997 Overige reserves Beginbalans Resultaat Vereniging Amsterdamsche Footballclub 'Ajax', Amsterdam Omzetting in kapitaal door inbreng onder neming van de Vereniging Amsterdamsche Footballclub 'Ajax', Amsterdam Subtotaal Toevoeging volgens voorstel winstbestemming Eindbalans Amsterdam, 24 november 1998 Hoofddirectie Drs M.E Oldenhof Raad van Commissarissen M. van Praag, voorzitter A.L. van Os H.P.J. Henrichs 49

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 118