Het maatschappelijk kapitaal is als volgt verdeeld (bedragen x NLG 1): - 45 000 000 gewone aandelen van nominaal NLG 1 45 000 000 - 14 999 999 preferente aandelen van nominaal NLG 1 14999999 - 1 bijzonder aandeel van nominaal NLG 1 1 60 000 000 Het geplaatst en volgestort kapitaal is als volgt samengesteld (bedragen x NLG 1): 18 333 332 gewone aandelen van nominaal NLG 1 18 333 332 - 1 bijzonder aandeel van nominaal NLG 1 1 18 333 333 In 1998 zijn aan de directie en medewerkers 204 800 optierechten toegekend op aandelen AFC Ajax NV van nominaal NLG 1. Deze optierechten zijn onvoorwaardelijk toegekend en hebben een looptijd van 5 jaar. De uitoefenkoers waartegen de opties kunnen worden uitgeoefend bedraagt NLG 25. In de verslagperiode zijn nog geen optierechten uitgeoefend. 1 januari 1998/ Pro forma Pro forma 30 juni 1998 1997/1998 1996/1997 Bedragen x NLG 1.000 Agio Beginbalans Omzetting in kapitaal door inbreng onder neming van de Vereniging Amsterdamsche Footballclub Ajax', Amsterdam 111 099 111 099 Emissie 118 800 118 800 Emissiekosten (7 059) (7 059) Eindbalans 222 840 222 840 De agioreserve is aan te merken als vrij in de zin van de Wet op de Inkomstenbelasting. 48

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 117