Vennootschappelijke winst- en verliesrekening 1 januari 1998/ 30 juni 1998 Pro forma 1997/1998 Pro forma 1996/1997 Bedragen x NLG 1.000 Resultaat deelnemingen Overige baten en lasten na belastingen 868 (11 729) (1 483) (3 943) (211) 13 100 Resultaat na belastingen (10 861) (5 426) 12 889 46

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 115