Personeelsleden (FTE's) Pro forma 30 juni 1998 30 juni 1997 Aantal Voetballers en technische staf 54 47 Overig personeel 63 51 117 98 Overige bedrijfskosten 1 januari 1998/ Pro forma Pro forma 30 juni 19981997/19981996/1997 Bedragen x NLG 1.000 Overige personeelskosten 1 631 3 048 1 215 Wedstrijdkosten 7 261 17 961 16 573 Huisvestingskosten 8 220 16 369 16 819 Beheer- en administratiekosten 2 999 7 173 5 093 20 111 44 551 39 700 Vennootschappelijk resultaat De vennootschappelijke winst- en verliesrekening is in overeenstemming met artikel 402 Titel 9 Boek 2 BW in vereenvoudigde vorm opgenomen. 43

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 112