Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 3 069 2 630 5 981 8 437 755 20 872 11 241 3 018 3 696 38 827 7 200 7 915 16 945 16 875 1 479 50 414 22 448 6 357 6 418 85 637 5 154 12 658 15 563 17 427 15 640 1 369 67 811 13 978 5 282 3 594 90 665 Kostprijs verkopen 2 005 2 005 3 817 3 817 115 115 Netto omzet 1 januari 1998/ 30 juni 1998 Pro forma 1997/1998 Pro forma 1996/1997 Bedragen x NLG 1.000 Voetbal Recettes competitie, Amstel Cup en vriendschappelijke wedstrijden Recettes Europa Cup Premies Europa Cup Seizoenkaarten Business-seats en skybox-plaatsen Indirecte wedstrijdbaten Subtotaal Sponsoring Televisie Merchandising Totaal netto omzet ren x NLG 1.000 1 januari 1998/ 30 juni 1998 Pro forma 1997/1998 Pro forma 1996/1997 Kostprijs verkopen De kostprijs verkopen omvat de kostprijs van verkochte Ajax-artikelen en de kosten van het exploiteren van portretrechten. 42

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 111