15 102 18 951 7 826 10 727 8 804 9 520 (1 528) (1 296) 38 Financiële vaste activa Pro forma 30 juni 1998 30 juni 1997 Bedragen x NLG 1.000 Overige deelnemingen 20 000 20 000 Overige vorderingen 30 30 20 030 20 030 De post overige deelnemingen bestaat uit het belang in Stadion Amsterdam NV (de ArenA). Dit belang van ongeveer 13% betreft een deelname van 20.000 certificaten van aandelen F, ieder groot nominaal NLG 1.000 en is gewaardeerd tegen de kostprijs. Onder de overige vorderingen is opgenomen een storting in de Stichting Eredivisie. De storting betreft een lening, welke te zijner tijd zal worden omgezet in een deelname in Eredivisie NV. Voorraden Pro forma 30 juni 1998 30 juni 1997 Bedragen x NLG 1.000 Handelsgoederen 551 551 De voorraad handelsgoederen heeft betrekking op de merchandisingactiviteiten. Vorderingen Pro forma 30 juni 1998 30 juni 1997 Bedragen x NLG 1.000 Debiteuren Debiteuren inzake vergoedingssommen Overige debiteuren Voorziening debiteuren

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 107