30 juni 1997 26 247 762 4 354 31 363 30 juni 1996 19 003 109 1 060 20 172 Bedrijft- Machines Andere gebouwen en en vaste bedrijfs- terreineninstallatiesmiddelen Totaal Bedragen x NLG 1.000 Pro forma 1996/1997 Aanschafwaarde 30 juni 1996 29 124 161 1 199 30 484 Investeringen 8 273 781 4 136 13 190 Desinvesteringen (10 121) (2) (46) (10 169) 30 juni 1997 27 276 940 5 289 33 505 Cumulatieve afschrijvingen 30 juni 1996 (10 121) (52) (139) (10 312) Afschrijvingen (1 029) (129) (843) (2 001) Afschrijvingen op desinvesteringen 10 121 3 47 10 171 30 juni 1997 (1 029) (178) (935) (2 142) Boekwaarde Onder de bedrijfsgebouwen zijn begrepen aanpassingen en huurdersbelangen die worden afgeschreven over een periode van 10 jaar. 37

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 106