30 juni 1998 26 308 796 8 597 35 701 30 juni 1997 26 247 762 4 354 31 363 36 Bedrijfs- Machines Andere gebouwen en en vaste bedrijfs- installaties middelen Totaal terreinen Bedragen x NLG 1.000 Pro forma 1997/1998 Aanschafwaarde 30 juni 1997 27 276 940 5 289 33 505 Investeringen 1 495 258 6 185 7 938 30 juni 1998 28 771 1 198 11 474 41 443 Cumulatieve afichrijvingen 30 juni 1997 (1 029) (178) (935) (2 142) Afschrijvingen (1 434) (224) (1 942) (3 600) 30 juni 1998 (2 463) (402) (2 877) (5 742) Boekwaarde

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 105