Materiële vaste activa Bedrijfs- Machines Andere gebouwen en en vaste bedrijfs terreinen installaties middelen Totaal Bedragen x NLG 1.000 Periode 1 januari 1998- 30 juni 1998 Aanschafwaarde 1 januari 1998 Investeringen 30 juni 1998 Cumulatieve afichrijvingen 1 januari 1998 Afschrijvingen 30 juni 1998 Boekwaarde 30 juni 1998 28 122 649 28 771 (1 687) (776) (2 463) 26 308 1 152 46 1 198 (285) (117) (402) 796 10 357 1 117 11 474 (1 813) (1 064) (2 877) 597 39 631 1 812 41 443 (3 785) (1 957) (5 742) 35 701 1 januari 1998 26 435 867 544 35 846 35

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1998 | | pagina 104