Preferente aandelen Per balansdatum waren geen preferente aandèlen uitgegeven. Preferente aandelen worden uitsluitend uitgegeven voor financieringsdoeleinden. Naast stemrecht geven de preferente aandelen recht op een preferent dividend uit de winst. 68

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 70