1 januari 1998/ Pro forma Pro forma 30 juni 19981997/19981996/1997 Bedragen x NLG 1.000 Agio Beginbalans Omzetting in kapitaal door inbreng onder neming van de Vereniging Amsterdamsche Footbaliclub Ajax', Amsterdam 111 099 111 099 Emissie 118 800 118 800 Emissiekosten (7 059) (7 059) Eindbalans 222 840 222 840 De agioreserve is aan te merken als vrij in de zin van de Wet op de Inkomstenbelasting. 1 januari 1998/ 30 juni 1998 Pro forma 1997/1998 Pro forma 1996/1997 Bedragen x NLG 1.000 Overige reserves Beginbalans Resultaat Vereniging Amsterdamsche Footbaliclub Ajax', Amsterdam Omzetting in kapitaal door inbreng onder neming van de Vereniging Amsterdamsche Footbaliclub Ajax', Amsterdam Subtotaal Toevoeging volgens voorstel winstbestemming Eindbalans 124 382 118 948 106 059 5 434 12 889 (124 382) (124 382) (10 861) (10 861) (10 861) (10 861) 118 948 118 948 Amsterdam, 24 november 1998 Hoofddirectie Drs M.P. Oldenhof Raad van Commissarissen M. van Praag, voorzitter A.L. van Os H.P.J. Henrichs

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 63