Vennootschappelijke winst- en verliesrekening 1 januari 1998/ Pro forma Pro forma 30 juni 19981997/19981996/1997 Bedragen x NLG 1.000 Resultaat deelnemingen 868 (1 483) (211) Overige baten en lasten na belastingen (11 729) (3 943) 13 100 Resultaat na belastingen (10 861) (5 426) 12 889

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 61