Bedragen x NLG 1.000 Passiva 30 juni 1998 Pro forma 30 juni 1997 Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Agio Overige reserves 18 333 222 840 (10 861) 230 312 118 948 118 948 Voorzieningen Belastinglatenties Kortlopende schulden Crediteuren Groepsmaatschappijen Belastingen en premies sociale lasten Overige schulden Overlopende passiva Totaal kortlopende schulden 11 539 100 12 516 10 258 23 225 5 776 35 578 263 13 492 18 598 14 692 2 802 57 638 82 623 Totaal passi passiva 293 726 204 57

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 59