Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto omzet 1 januari 1998/ 30 juni 1998 Pro forma 1997/1998 Pro forma 1996/1997 Bedragen x NLG 1.000 Voetbal Recettes competitie, Amstel Cup en vriendschappelijke wedstrijden Recettes Europa Cup Premies Europa Cup Seizoenkaarten Business-seats en skybox-plaatsen Indirecte wedstrijdbaten Subtotaal Sponsoring Televisie Merchandising Totaal netto omzet 3 069 2 630 5 981 8 437 755 20 872 11 241 3 018 3 696 38 827 7 200 7915 16 945 16 875 1 479 50 414 22 448 6 357 6418 85 637 5 154 12 658 15 563 17 427 15 640 1 369 67 811 13 978 5 282 3 594 90 665 Kostprijs verkopen 1 januari 1998/ 30 juni 1998 Pro forma 1997/1998 Pro forma 1996/1997 Bedragen x NLG 1.000 Kostprijs verkopen 2 005 2 005 3 817 3 817 115 115 De kostprijs verkopen omvat de kostprijs van verkochte Ajax-artikelen en de kosten van het exploiteren van portret rechten. Personeelsleden (FTE's) Pro forma 30 juni 1998 30 juni 1997 Aantal Voetballers en technische staf 54 47 Overig personeel 63 51 117 98 54

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 56