Voorraden Pro forma 30 juni 1998 30 juni 1997 Bedragen x NLG 1.000 Handelsgoederen 551 551 De voorraad handelsgoederen heeft betrekking op de merchandisingactiviteiten. Vorderingen Pro forma 30 juni 1998 30 juni 1997 Bedragen x NLG 1.000 Debiteuren Debiteuren inzake vergoedingssommen Overige debiteuren Voorziening debiteuren 7 826 8 804 (1 528) 15 102 10 727 9 520 (1 296) 18 951 Pro forma 30 juni 1998 30 juni 1997 Bedragen x NLG 1.000 Actieve belastinglatenties Actieve belastinglatenties 8 009 8 009 Deze post betreft een actieve belastinglatentie uit hoofde van voorwaartse verliescompensatie en heeft een waar schijnlijke looptijd van langer dan 1 jaar. Pro forma 30 juni 1998 30 juni 1997 Bedragen x NLG 1.000 Overige vorderingen Overige vorderingen 6 115 5 073 6 115 5 073 Per 30 juni' 1998 is NLG 86 486 van de overige vorderingen aan te merken als langlopend (per 30 juni 1997 NLG 434 110). 50

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 52