30 juni 1997 26 247 30 juni 1996 19 003 161 1 199 30 484 781 4 136 13 190 (2) (46) (10 169) 940 5 289 33 505 (52) (139) (10 312) (129) (843) (2 001) 3 47 10 171 (178) (935) (2 142) 762 4 354 31 363 109 1 060 20 172 Bedrijfs- Machines Andere gebouwen en en vaste bedrijfs- installaties middelen Totaal terreinen Bedragen x NLG 1.000 Pro forma 1996/1997 Aanschafivaarde 30 juni 1996 29 124 Investeringen 8 273 Desinvesteringen (10 121) 30 juni 1997 27 276 Cumulatieve afschrijvingen 30 juni 1996 (10 121) Afschrijvingen (1 029) Afschrijvingen op desinvesteringen 10 121 30 juni 1997 (1 029) Boekwaarde Onder de bedrijfsgebouwen zijn begrepen aanpassingen en huurdersbelangen die worden afgeschreven over een periode van 10 jaar. Financiële vaste activa Pro forma 30 juni 199830 juni 1997 Bedragen x NLG 1.000 Overige deelnemingen 20 000 20 000 Overige vorderingen 30 30 20 030 20 030 De post overige deelnemingen bestaat uit het belang in Stadion Amsterdam NV (de ArenA). Dit belang van ongeveer 13% betreft een deelname van 20.000 certificaten van aandelen F, ieder groot nominaal NLG 1.000 en is gewaardeerd tegen de kostprijs. Onder de overige vorderingen is opgenomen een storting in de Stichting Eredivisie. De storting betreft een lening, welke te zijner tijd zal worden omgezet in een deelname in Eredivisie NV.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 51