30 juni 1998 Pro forma 30 juni 1997 Bedragen x NLG 1.000 Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Belastinglatenties Kortlopende schulden Crediteuren' Belastingen en premies sociale lasten Overige schulden Overlopende passiva Totaal kortlopende schulden 230 312 118 948 5 776 2 802 13 003 35 516 12 548 13 525 11 265 18 611 24 813 15 136 M 61 629 82 788 Totaal passiva 297 717 204 538

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 41