Personeel en organisatie In het seizoen 1997/1998 is flink geïnvesteerd in versterking, zowel kwantitatief als kwalitatief, van de interne organisatie. Dit heeft geleid tot een personele uitbreiding van onder andere de commerciële en de financiële afdeling en de afdeling automatisering. Daarnaast is de afdeling Klantenservice opgericht. Deze afdeling heeft de verkoop van seizoenkaarten als kerntaak. Deze activiteit werd voorheen voor het grootste deel uit besteed. Er is een beoordelingssysteem voor het personeel geïmplementeerd, hetgeen inhoudt dat periodiek functionering- en beoordelingsgesprekken worden gevoerd. In het verlengde van deze gesprekken met de werknemers zijn individuele en collectieve opleidingsplannen opgesteld. Voor de afdeling Klantenservice zijn specifieke cursussen georganiseerd. Voorts zijn medewerkers begonnen met automatiseringstrainingen en volgt een aantal personeelsleden commerciële en financiële opleidingen. De betrokkenheid en motivatie van de medewerkers is van groot belang voor het succes van de vennootschap. Om de betrokkenheid en de motivatie te bevorderen, alsmede om de medewerkers te belonen voor geleverde inspanningen heeft de vennootschap de mogelijkheid medewerkers opties op aandelen AFC Ajax NV toe te kennen. In 1998 zijn in totaal 204.800 opties uitgegeven. Deze optierechten zijn onvoorwaarde lijk toegekend en hebben een looptijd van 5 jaar. AFC Ajax NV is een structuurvennootschap en is uit dien hoofde verplicht om een ondernemingsraad in te stellen. Op 1 december 1998 zal de ondernemingsraad, welke zal bestaan uit zeven leden, worden gekozen en in functie zijn. Amsterdam, 24 november 1998 Hoofddirectie Drs M.P. Oldenhof

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 35