De totale inkomsten uit sponsoring en reclame bedroegen in het boekjaar NLG 22,4 miljoen tegen NLG 14,0 miljoen in 1996/1997. De inkomsten uit de exploitatie van televisierechten zijn in 1997/1998 uitgekomen op NLG 6,4 miljoen. In de vergadering betaald voetbal van de KNVB zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de televisie-inkomsten voor wedstrijden in het kader van de KPN- Telecompetitie en de Amstel Cup. Deze verdeling, volgens de normen van de KNVB, zal toegepast worden tot einde seizoen 1998/1999. Daarna zal een meer op prestatie gerichte verdeling worden toegepast. De televisie-inkomsten voor de wedstrijden van Ajax in het kader van de KPN-Telecompetitie en Amstel Cup bedroegen NLG 2,4 miljoen. Daarnaast zijn televisie-inkomsten gegenereerd uit gespeelde vriendschappelijke wedstrijden en duels in het kader van de UEFA Cup. Ajax heeft voor UEFA Cup-wedstrijden zelf de televisierechten bij zendgemachtigden aangeboden, hetgeen op basis van het lopende Europese uitzendcontract met de NOS heeft plaatsgevonden. Onder merchandising zijn onder andere begrepen de opbrengsten uit: - merchandisingactiviteiten; - exploitatie van de portretrechten van spelers; - de directe verkoop van merchandising aan de consument; - het museum. Bovenstaande activiteiten zijn ondergebracht in de volgende groepsmaatschappijen: Football Merchandising Promotion Zuid Oost BV (Ajax Merchandising); - Tekmessa BV (Ajax Images); - Eurysakes BV (Ajax Direct).; - Exekias BV (Ajax Museum). Bovendien is onder merchandising opgenomen de opbrengsten uit licentiegelden welke voortkomen uit de sponsorovereenkomsten tussen AFC Ajax NV en enkele van haar partners. Ajax Merchandising heeft zich in het boekjaar geconcentreerd op een verbetering van het productassortiment. Daarnaast is een eerste aanzet gegeven om te komen tot een betere distributie van de producten. De resultaten hebben enigszins onder druk gestaan vanwege de mindere sportieve presta ties in het seizoen 1996/1997. Daardoor waren er bij veel aanbieders (licentiehouders) Televisie Merchandising Ajax Merchandising 29

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 31