De plannen van de UEFA zijn gebaseerd op de deelname van meerdere clubs uit de belangrijke voetballanden. De competitieopzet van de Champions League zal dan bestaan uit acht poules van vier teams, waarbij de beste twee deelnemers per poule door gaan naar vier poules van vier. Na deze fase volgt een knock-out systeem. De finalisten zullen in één Europees seizoen in totaal zeventien wedstrijden spelen. De UEFA heeft voorgesteld een groter deel van de inkomsten onder de deelnemende clubs te verdelen. Ook zal het totale prijzengeld worden verhoogd. Beoogd is voorts dat de UEFA Cup en de Europa Cup voor Bekerwinnaars worden samengevoegd tot één toernooi. De conclusie is gerechtvaardigd dat, hoe de uiteindelijke plannen er ook uit gaan zien, voetbalclubs in de nieuwe opzet meer Europese wedstrijden zullen spelen en dat er meer prijzengeld kan worden verdiend. Voor Ajax is dit een gewenste en logische ontwikkeling die, in onze optiek, niet meer is tegen te houden. Aan voetbal gerelateerde activiteiten Ajax heeft een hechte relatie met haar sponsors, hetgeen blijkt uit het feit dat de meeste sponsors al meerdere jaren aan de vennootschap verbonden zijn. In het boekjaar 1997/1998 heeft alleen Opel besloten zijn relatie met Ajax na dit boekjaar niet meer voort te zetten. Inmiddels is overeenstemming bereikt met Mitsubishi Motors Europe. Dit bedrijf heeft zich met ingang van het seizoen 1998/1999 voor vier jaar verbonden aan de vennoot schap. Met ABN AMRO, UMBRO, Canal+ en Mitsubishi zijn inmiddels afspraken gemaakt over meer internationale samenwerking. Het contract met Active Roever Travel is verlengd, waarmee het totaal aantal sponsors op veertien is gebleven. De reclame-inkomsten zijn gestegen. De oorzaak ligt vooral in het feit dat Ajax in het seizoen 1997/1998 deelnam aan de UEFA Cup en dus, in tegenstelling tot de Champions League, zelf de reclamemogelijkheden rond de wedstrijden kon benutten. Ontwikkelingen in het voetbal De roep van Ajax om meer kwalitatief hoogwaardige Europese wedstrijden is ook door andere partijen gehoord. Media Partners, een onafhankelijk sport- en mediabureau, heeft een concept ontwikkeld voor een Europese competitie. Deze competitie zou op door deweekse avonden moeten plaatsvinden. De vaderlandse competities worden in het concept gerespecteerd en niet aangetast. Als reactie op het concept van Media Partners heeft de UEFA eigen plannen ontwikkeld. Ook nodigde de UEFA een aantal clubs uit, waaronder Ajax, om mee te praten over de toekomst van het Europese voetbal. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de clubs aan de UEFA gevraagd daadwerkelijk openheid van zaken te geven, met name op het financiële vlak. Sponsoring

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 29