eschikt voetbal Hiervoor deskundig r supporters Kenmerken van Ajax voetbal in een aanvallend 'SwWRI 1 iilli ill II iiliillüii!I i ill ji illlll!Ill III I 1 I I If iiiiilliliiilliiiiltl ti i illlilil lil))) Iflliiii i if I |H1h|Q li.ii.'iifiiiHiiilM" filllllf HIHIII

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 2