In het museum is de geschiedenis van Ajax uitgebeeld. Naast relieken, memorabilia, documenten, persoonlijke bezittingen van (ex-) spelers en fotografie beschikt het museum ook over een zaal waarin de belangrijkste trofeeën staan en de successen van Ajax audiovisueel worden weergegeven. Strategie De strategie van Ajax is erop gericht continu tot de top-van het Nederlands betaald voetbal en bovendien tot de top van het Europees betaald voetbal te behoren. Om dit te verwezenlijken streeft Ajax naar een selectie voor het eerste elftal dat jong talent combineert met internationaal ervaren spelers. Een continue doorstroming van zelf opgeleide spelers moet de noodzaak van het kopen van spelers minimaliseren. In dit kader heeft Ajax zich ten doel gesteld zowel de jeugdopleiding als de scouting internationaal uit te bouwen'. Hierbij valt met name te denken aan het opbouwen van een wereldwijd netwerk van scouts en het opzetten van opleidingscentra in landen over de hele wereld. Naast de strategieën ten aanzien van de voetbalactiviteiten wil Ajax een leidende rol spelen in de voortgaande commercialisering en globalisering van het betaald voetbal door naast het spelen van hoogwaardig voetbal de aan voetbal gerelateerde activiteiten maximaal te exploiteren. De exploitatie van deze activiteiten is niet een op zichzelf staand doel, maar moet te allen tijde ondersteunend aan de voetbalactiviteiten zijn. Ten aanzien van de sponsoring is het doel van de vennootschap de relatie met de sponsors te versterken, ten einde voor zowel de sponsor als de vennootschap de mogelijkheid te scheppen om optimaal te profiteren van de exploitatie van het merk Ajax. De strategie ten aanzien van de exploitatie van televisierechten is erop gericht de televisie rechten zelf uit te onderhandelen. Voorts zullen de ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe mediaconcepten, zoals 'pay-per-view' en 'video on dèmand', continu worden gevolgd. De merchandising strategie is gericht op verhoging van de inkomsten door zowel een verhoging van de omzet als een verbetering van de marges. Belangrijke aandachtgebieden zijn het vergroten van het distributienetwerk van Ajax en het verbreden van het assortiment Ajax-artikelen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Ajax NV (vanaf 1997) | 1997 | | pagina 11