A J A X HONKBAL GLADIATOREN TEAM MANAGEMENT HONORARY MEMBERS Geachte Gladiator Sta mij toe een briefhoofd te gebruiken waarop niet alle honorary members zijn weergegeven; het is kwestie van bezuiniging en "hergebruik". Edoch hieronder vindt U alle glad...." gedekt door een alfabetische volgorde. Gezien de wel zeer positieve "slagvaardigheid" waarmee velen van U het opgegooide balletje hebben weerkaatst, verzoek ik U mij toe te staan de dugout bezoekers als safe aan te duiden, alsmede de individuen te vermelden die om een time out hebben verzocht en tevens de enkelingen aan te geven, die noch het safe teken gaven, noch een time out hebben aangevraagd, doch mogelijk via een sliding alsnog de thuisplaat zullen bereiken. time out safe sliding? TECHNICAL DIRECTOR: OVERALL COACH: GUTS GENERATOR: GUTSGENASSISTANT HEAD PUBLIC.REL.: ADMINI G.BEUMER W.PRINS A.KRAAN J.NEEFJES H.WALKER WWEPPNER H.BIESHAAR J.de BOER A.V.d.EIJDEN P.HENDRIKS R.KOK GMOSSING-HOLSTEYN G.V.MOURIK HTWELKER A.VISSER L.VISSER ADMINI.ADRES: HERDERSWEG 12, 1272 AG, HUIZEN? TELF.02152-581237 FAX 02152-67479. G.Beumer D.v.d.Berg W.Bieshaar J.de Boer G.Boers J.Bonsen A.v.d.Eyden C.v.d.Eyden R.Grootenboer Th.v.d.Ham P.Hendriks J.ter Heide Ft.van 'tHof J.v.d.Kamp W.KIuft R.Kok Mevr.C.Kok A.Kraan N.Lobberegt G.Massing-Holsteyn G.v.Mourik J.Neefjes H.Pasteuning W.Prins E.Staller H.Twelker C.Tromp A.Visser H.Walker W.Weppner L.v.Wijk X X x x x 20 X verkeerd adres

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1991 | | pagina 1