A J A X HONKBAL GLADIATOREN TEAM MANAGEMENT HONORARY MEMBERS TECHNICAL DIRECTOR: OVERALL COACH: GUTS GENERATOR: GUTSGENASSISTANT HEAD PUBLIC.REL.: ADMINI G.BEUMER W.PRINS A.KRAAN J.NEEFJES H.WALKER W.WEPPNER H.BIESHAAR J.de BOER A.V.d.EIJDEN P.HENDRIKS R.KOK GMOSSING-HOLSTEYN G.V.MOURIK HTWELKER A.VISSER I. vVWKK "TVv.v. ADMINI.ADRES: HERDERSWEG 12, 1272 AG, HUIZEN; TELF. 02152-58123FAX 02152-67479. Geachte Gladiator Na twee jaar geleden een eerste aanzet gegeven te hebben, die een tamelijk positieve response opleverde, zijn er tijdens de recente bordjesclub bijeenkomst zoveel vragen geweest kwa WANNEER DOE JE NU EENS WAT dat het mij duidelijk werd dat er een ernstige behoefte bestaat onder de tijdelijk niet actieve honkballers, om in dit voorjaar buiten op het gras (in plaats van overdekt en achter een gedekte tafel), met een worp, slag en of stoot eens van gedachten te wisselen, uiteraard in het bijzijn van de vrouwelijke achterbannen, met en tegen historisch gelijkgestemden. Middels verdere detail gesprekken tussen het moppentappen door, ontstond de in het briefhoofd vermelde combinatie van hiërarchie en expertise, vervat in personen die het actieve vertoningsrecht opeisten. Via deze duidelijke stellingname heeft ondergetekende contact opgenomen met voorzitter en overige beslissers van de honk en softbalvereniging Zuidvogels in het Gooi's historisch monument Huizen, hetgeen heeft geleid tot het volgende: 1. Op Zaterdag 25 Mei stelt Zuidvogels haar accomodatie ter beschikking, teneinde een historische softbal wedstrijd te laten plaatsvinden vanaf 1500 uur; 2. Zuidvogels formeert een overeenkomstig Antiek Team ZAT als wederworp, -slag of -stoot. 3. Voor uitrusting en overig materiaal (beperking van schoenen voor voet en hand) wordt gezorgd. 4. Het AJAX GLADIATOREN TEAM verzamelt zich om 1300 uur bij haar stadion in Amsterdam Oost, vanwaar het met een feestbus (Sponsor naar het worp-, slag- en stootveld wordt vervoerd; 5. Het wedergebeuren neemt ca. 1 uur in be-slag en wordt voorzien van een grote variëteit aan stimulansen tijdens de inningen, waarbij de dames zich eveens niet onbetuigd behoeven te laten. 6. Publiciteit, middels fotograaf, pers, radio en TV zal het geheel opluisteren en vastleggen. 7. Vanuit de toenemende belangstelling voor echte antiek en bijbehorende romantiek, dient U zich erop voor te bereiden dat U mogelijk met meer dan gemiddelde belangstelling benaderd zult worden. De juiste after-shave kan in dit geval wonderen tot stand brengen I 8. De bijdrage tot dit geheel is het symbolische A'dam bedrag van 3 knaken per individu, als deelnemer aan en te betalen tijdens de barbecue, die na het baden voor een ieder gereed staat. 9. Tijdens de versterkingen van punt 8. zal er in het management team worden overlegd, hoe de verzoeken van herhalings - uitnodigingen uit andere regio's zullen worden beantwoord. Dat deze eerste samenkomst konsekwenties heeft in dit verband, mede gezien de sponsor waarde, is een duidelijk gegeven. 10.Uiteraard staat de lijst van honorary members open voor al uw suggesties kwa uitbreiding. Mocht U nog vragen hebban dan gaarne telefonisch of via fax aan ondergetekende en bij voorkeur 's avonds na 1800 uur. Tot evt. horen en in ieder geval tot ziens.

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1991 | | pagina 1