Pronkbal V.Niepoth (secr.) vervolgblad 2 aangezien dit laatste, voor ons als hoofdklasser, uiteraard wel ge_ct, spreekt het vanzelf, dat het met eventueel slechts één trainingsavond dringend noodzakelijk is die training ook op ons thuisveld te doen plaats vinden. Terloops zij hier nog opgemerkt, dat wij voor het spelen van onze 14 thuiswedstrijden op het veld Middenmeer en het gebruik van de accomodatie van OVVO aan deze vereniging een bedrag van 1.700,zullen moeten betalen. Airt7._ Zoals de^ feiten er nu liggen, heeft de "gemeenschap" de ver. OjvO een hohkoalveld cadeau gedaan en dat kan natuurlijk niet, want Wi^ dacnten dat niet alleen wij, doch alle verenigingen dan ook recht op een dergelijk cadefu hadden. Hierbij willen wij verder nog opmerken, dat 0VV0, en wij dus ge deeltelijk, gebruikt maakt van eigendommen van de bond. Ket score- oord en de electrische installatie daarheen zijn het eigendom van de (oude) K.N.H.B., die hiervoor in'1962 t.g.v. het Europese Honkbalkampioenschap enkele duizenden guldens heeft betaald.' Jij wixlen niet veronderstellen, dat U dit eigendom aan de ver. OVYO heeft geschonken. Om nu niet nóg meer tijd van te eisen, vragen wij U dringend die maatregelen 01 "besluiten te uemen, die ons één trainingsavond, het liefst op Woensdagavond, op het honkbalvela Middenmeer garan- Met het oog op de zeer noodzakelijke training vóór de competitie, zijn wij zo vrij op een spoed—beslissing van U aan te dringen, opdat v/ij reeds na 18 April geholpen zullen zijn. U dankzeggend voor de aandacht, die U aan dit voor ons levens groot probleem wilt besteden, verblijven wij inmiddels, P.S. Afschriften gezonden aan: Mej. M.A.M. de Ruiter en de heren: H.v.d.Stek, V/.OosterhofM.Bremer, G.v.d.Heijden, P.Bos, J.G.Molenaar A.J.Pols en G.M.Hogenbirk. Tevens een afschrift aan Hayofrbestuur Amsterdam Namens 1de. Hoogachtend, Lslde^A.p.C. "Ajax" r\ vvVVs o "1

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1971 | | pagina 4