Kinderdijkstraat 61 tel. 790105 Aan het Bestuur van de K.N.B.S.B. Postbus 3971 Amsterdam. Mijne Heren, Voor onderstaande, niet alleen voor onze vereniging, doch naar wij dachten ook voor het Nederlandse honkbal belangrijke kwestie, vragen wij gaarne Uw aandacht. Zoals wij helaas als bekend moeten veronderstellen, heeft Ajax een ontstellend terrein-probleem, waarmee wij reeds jaren worstelen en dat dit de enige reden is waarom wij elk jaar weer vele jeugdleden moeten teleurstellen. Het is nog niet zo heel lang geleden, dat wij gewoon waren met drie senioren- en twee jeugdnegentallen aan de competitie deel te nemen, doch uitsluitend door gebrek aan een veld dienen wij ons te beperken tot twee seniorenteams. Ook dit jaar weer hebben wij ca. 20 jeugdleden moeten teleurstellen. Is dit reeds erg, nog erger wordt het, als zelfs onze twee seniorenteams vrijwel geen speelgelegenheid hebben. Met deze moeilijkheid worden wij elk jaar geconfronteerd, doch desondanks zijn v/ij er in geslaagd met ons eerste team weer tot de hoofdklasse door te dringen. Wij dachten, gezien de naam van onze vereniging, dat dit toch ook wel een feit is, dat onze mooie zomersport in ons land eer goed dan kwaad zal doen en zeker in Amsterdam, waar de belangstelling zo achteruit loopt, moet onze promotie hierop, toch een goede uitwerking hebben. Met grote moeite zijn wij er in geslaagd een regeling te treffen, waardoor ons eerste negental haar wedstrijden in de hoofd klasse op het honkbalveld Middenmeer zal kunnen spelen en ons tweede team op het geïmproviseerde veld van de H.C.T.I.W.waar v/ij echter pas half Mei terecht kunnen. Ondanks vele pogingen, zijn wij er niet in geslaagd een, voor een hoofdklasser v/aardigetrainingsavond te bemachtigen en het is hiervoor, dat wij dringend Uw aandacht vragen. Gezien onze zeer moeilijke positie zijn wij zelfs niet in de gelegen heid onze eisen hoog te stellen. Het zou immers geen luxe zijn, integendeel, wanneer v/ij met ons eerste team 2x per week zouden trainen, doch gezien de geschetste situatie, zouden wij al bijzonder verheugd zijn, indien dit slechts éénmaal per week zou kunnen plaats vinden. Ons verzoek hiertoe is echter door het rayonbestuur Amsterdam, ondanks een zeer positief gestelde mondelinge toezegging van de heer C.Th. Boer, van de hand gewezen. Wij zijn er ons van bewust, dat wij veel tijd en aandacht van U vragen, maar gezien het feit dat Uw bestuur vele leden telt, die vermoedelijk niet voor 100$ met de werkelijke feiten van de terrein- AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB „AJAX" Laatstelijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 2 juni 1967, nummer 63 Opgericht 18 maart 1SOO Afdeling Honkbal Verzonden door: W#NiepO"uh. Amsterdam. 1 1 April 1971

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1971 | | pagina 2