0 AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB „AJAX" Kinderdijkstr. 61 A'dam. tel. 790105 Geacht Bondsbestuurslid, Ingesloten gelieve U aan te treffen een fotocopie van een brief welke door ons aan het Bondsbestuur van de K.N.3.S.3. is gezonden. Wij hopen, dat dit schrijven zo spoedig mogelijk door in behandeling genomen zal worden en om tijd te sparen hebben wij U derhalve een copie daarvan doen toekomen. Hoogachtend, Wamens de ABC 11 Ajax af cL Honkbal W.Niepottt (secr. Opgericht 18 maart 1900 Laatstelijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 2 juni 1967, nummer 63 Afdeling Honkbal Verzonden door: W.Niepoth Amsterdam, 1 1 April 1971 0 u» L, u

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1971 | | pagina 1