J UITNODIGING Sï'V n .Ö&3& WIJ HEBBEN HET GENOEGEN U UIT TE NODIGEN TOT HET BIJWONEN VAN ONZE KIEN-FEESTAVOND VOOR ONZE AMATEUR VOETBALLERS OP ZATERDAG 26 FEBRUARI q.s. AANVANG 20.00 UUR IN HET AJAX-RESTAURANT. WIJ STELLEN UW KOMST ZEER OP PRIJS. COMM. AMATEUR VOETBAL "AJAX". <rsy\QAJAX AJAX AJA XC\xi>T> AJAX

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1971 | | pagina 1