AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB „AJAX" Kinderdijkstraat 61 Adam-tel790105 Beste Clubgenoot, Het zal U allen duidelijk zijn, wij herhalen het nogmaals, dat onze teams het komende seizoen op grote tegenstand zullen stuiten Om zo goed mogelijk aan de start te verschijnen, is.er reeds enige weken een conditie-training ingevoerd. Dat deze training noodzakelijk was, bleek wel uit de "eerste resultaten" van vele spelers. Eet xs dus van groot belang, niet alleen voor het team waarvoor U strafs zal uitkomen, maar nog veel meer voor Uw lichamelijke conditie, dat U: deze training regelmatig volgt. Ingaande Zaterdag 20 Februari a.s0 is voor de spelers die op Zaterdag komen het volgende vastgesteld: 1. aanvang 13.15 uur, honkbal training^ in de zaal 2. aanvang I4..OO uur, conditie-training onder' leiding van de heer B.Haarms. Het hangt van het weer af, of deze binnen of buiten zal plaats vinden. Voor de spelers die op Maandagavond komen, blijft alles onge wijzigd Namens de honkbalcommissie W.N. Ik ben Tja man van Bob vah^-dat^jÉ tuk- zwemmen,/; dan kad 3 moeten je Eaar__aaa v'j conditie-training Opgericht 1S maart 1900 Laatstelijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 2 juni 196*7, nummer 63 Amsterdam, 11 Februari 1971 Afdeling Honkbal Verzonden door: «7 i 0 pO "tïl Hi j j Zi j f wootfoon. vï\A™/

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1971 | | pagina 1