De secretaris verstrekt vervolgens de nodige gegevens over door de K.N.S.B.S. uit te gegeven periodieken t.w.: Inside en Weekbericht waarop men zich kan abonneren en maakt daarna de indeling bekend van onze beide teams. Hij maakt de leden er nogmaals op attent dat "Brillen" niet onder de verzekering vallen. Bij de Rondvraag informeert B.Borgman of er weer een overzicht komt van het gehele wedstrijdprogramma. Voorzitter zegt dit toe en vraagt aan de secretaris daar t.z.t. voor te zorgen. D.v.d.Berg informeert hoe het met het materiaal staat. Mede door het aantrëEEën van onze sponsor kan hieraan veel aandacht worden besteed. Alles wat met honkbalmateriaal te maken heeft is in handen van de heer Klokkers De heer Joustra_Sr. wil weten of er voor 2x training per week wel vol doende belangstelling zal bestaan. (Jezien zijn relatie met de Shell wil hij zonodig zijn bemiddeling verlenen. L.y_.Wi_jk wil na afloop van de training nog gezellig in de cantine "even~nakaarten"Vraagt of wij daaraan de nodige aandacht aan willen besteden. Naar aanleiding van de mededeling van de secretaris over "periodieken" heeft hij een slechte ervaring. Hij heeft van een, inmiddels verdwenen, maandblad nog geld tegoed. Heeft van dit blad zelfs een schriftelijke bevestiging ontvangen en vraagt of hieraan nog iets te doen is. Secretaris zegt dat het bewuste blad geen Bondsuitgave is geweest en vraagt aan van Wijk om dit bewijs/briefje en zal dit dan voor hem onderzoeken. Als laatste vraagt van Tuij_l dat ook de spelers van het tweede team willen weten waar zij~aan toe zijn. Zag graag dat als er een ruime voor sprong is bereikt, dat dan ook de reserve spelers worden ingezet. Hierna wordt de vergadering gesloten en de voorzitter zegt de leden dank voor hun aanwezigheid. Vervolgens heeft het Bestuur met enige leden nog een persoonlijk onderhoud over het regelen van div. kwesties. ?*?i2ï2ardson Met een toepasselijk woord van de voorzitter, wordt Ben gewezen op zijn afwezigheid. Hij zegt echter toe nu regel matig, indien zijn werzaamheden dit toelaten, te komen trainen en zal op de training op 16 Januari a.s. present zijn. Zegt dat hij een "lastige jongen" is. loopt met het plan rond om met honkbal te gaan stoppen en wil gaan tennissen. Staat nu echter positief tegenover het nieuwe bestuur en weet nu waar hij terecht kan als hij wat "kwijt" wil. Zal ons zo spoedig mogelijk laten weten wat hij nu gaat doen. B^i^i^sner Heeft het gevoel dat hij door het nieuwe bestuur aan de kant is geschoven. Besprak div. kwesties altijd of dikwijls met dhr.Bremer. Een en ander is inderdaad een teer punt gezien het zeer vele dat hij voor het honkbal voor Ajax heeft gedaan. Ruben zal ook in het komende seizoen door de T.C. "om advies" worden gevraagd. Dit seizoen zal hem een vergoeding worden verstrekt van fl. 1.500, Door huiselijke omstandigheden kan Dick slechts 1x per week kunnen spelen. Op ons verzoek wil hij in dringende gevallen "dubbels" spelen.

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1971 | | pagina 2