Verslag van de gehouden vergadering met onze leden op 14 Januari jl, in het Ajax-Stadion. Aanwezig van het Bestuur: de heren Visser,KlokkersPrins en Hiepoth. Afwezig is van het Bestuur: de heer P.Hendriks wegens ziekte. Aanwezig van de leden: de heren v.d.Berg, Borgman, Pancher, van Hoek, P.C.Hendriks, A.Hofman, E.Joustra, L.Joustra, v.d.Kamp, ter Kleij, H.Kok, A.Kraan, M.Krant, de Lanoi, R.Leijsner, van Mook, J.Iudenhoff, H.v.Os, R.Schnitker, R.v.Tuijl, Vermeer, L.van V/ijk, T.v.Wijk, van Eijden, B,Richardson, G.Mossing Holsteijn. Afwezig met kennesgeving: de heren A.M.Hordijk, H.Vegter en H.Brokman. Zonder kennesgeving: de heren Bonsen, de Jong, Papa, Poppes en de Roos. Alvorens de vergadering een aanvang neemt, spreekt eerst de heer Kraan namens het Bestuur van de A.P.C. "Ajax". Hij zegt^, dat dit college vertrouwen in de nieuwe honkbal-commissie heeft. Komt nog even terug op het vele werk, dat de afgetreden voor zitter, de heer Bremer, voor ons heeft gedaan. De heer Kraan loopt wat vooruit op de div. agenda-punten en zegt dat er straks met enthousiasme alleen niet zullen komen en vraagt van de spelers him volledige inzet. Vervolgens opent de voorzitter de vergadering en verstrekt de aanwezigen leden wat nodige gegevens over de door ons aangetrokken sponsor. Hierdoor is het o.a. mogelijk geworden dat wij een extra stel pakken kunnen aanschaffen. Over de stof, er waren enige monsters aan— wezig. wordt men het spoedig eens. Het wassen van de pakken zal nu op één punt plaats vinden, terwijl zowel de aanschaf als het inleveren van de oude pakken via de heer Klokkers zal geschieden. Verder brengt de voorzitter de leden op de hoogte over het reizen per bus naar de "uitwedstrijden". Wij vertrekken het komende seizoen dus gezamelijk van het Ajax-Stadion naar de plaats van bestemming. Zoals vanouds zal het eerste negental spelen op het ons zo vertrouwde veld van O.V.V.O, terwijl het tweede team zal terugkeren naar het veld van T.I.W. Besprekingen hierover zijn nog gaande. "Auto-vergoeding", altijd in het verleden een knelpunt, is door ons nu geregeld met fl. 0,20 per k.m. De Heer Kok, in samenwerking met de heer Klokkers, geeft ver volgens een uiteenzetting over de "Binnen" en"Buiten" training. Hierover ontstaat, zoals te verwachten was, een uitvoerige discussie. Vastgesteld wordt, dat er weer in twee groepen getraind zal worden. De aanvang is bepaald op Zaterdag 30 Januari en Maandag 1 Februari a.s. De leiding is in handen van onze T.C. Over de buiten—training1' is nog weinig definitiefs naar voren te brengen. Op tafel liggen twee si^es;ties t.w. Woensdag bij O.V.V.O. (met kooi) en 2x trainingresp. op Dinsdag en Donderdag, eventueel bij de ver. Shell. F.Borgman wil weten of het mogelijk is een splitsing te maken tussen beide teams, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Hoewel zijn vraag zeer begrijpelijk is, is een en ander moeilijk te realiseren.

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1971 | | pagina 1