12 januari 1971» Afdeling: Honkbal. Aan do RYER50N (HOLLAND) N.V. Bickorsgracht 10 Amstorclam. Mijne Horen, Ten vervolge op het onderhoud dd. 11 januari 1971 r.iet onze heer A.visser, bovostigen wij bij deze do volgende overeenkomst. Onze spelers van het 1e negental zullen op hun jacks uw firmanaam "Hyerson" dragen, gedurondo liet honkbalseizoen 1971. Als vergooding voor deze reclame betaalt u ƒ.6000, (zegge: zes dui zend gulden), alsmede zullen voor uw rekening plus minus 20 honkbal- pakken worden verstrekt. De kosten voor hot aanbrengen van uw firmanaam op de jacks van het la negental komen voor uw rekening. U gelieve het bedrag ad /.Ó000,r4 (zegge: zes duizónd guldon) te storten op onze bankrekening bij do N.V.Nederlandse Middenstandsbank, bij kantoor Oosterpark 89 te Amsterdam, onder vermelding "Reclame Honkbal", Voor uw medewerking en steun in deze zijn wij u ten zeerste erkente lijk. Inmiddels verblijven wij met vriendelijke groeten, Hoogachtend, "A.E.C."AJAX" J.van Praag; voorzitter. v J.ÏIiWestrik, socrotaris. J.lIiNe3trik, socrotaris liGATimmanpenningmeester 1

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1971 | | pagina 1