5. een overzicht samenstellen van "50 jaar honkbal". Hierover is reeds een afspraak gemaakt met de heer Roodenburgh, oprichter van onze honkbalafdeling. De heer Prins zal contact opnemen met de heer Neefjes voor de overname van de toegangsbewijzen en zal verder informeren naar het feit of fl. 2,nu wel of niet belastingvrij is. Voor de te houden Algemene Vergadering van de K.N.B.S.B. op 27 Febr in het Gebouw Kunsten en Wetsnschappen, Mariaplaats 27 te Utrecht, zal onze vereniging als vertegenwoordigers afvaardigen de heren Visser en Klokkers. De machtiging voor deze vergadering zal t.z.t. aan beiden worden uitgereikt. Via de heer Kraan, die later op de avond nog even blijk gaf van zijn belangstelling, werd ons een copie ter hand gesteld van een schrijven, dat het Bestuur van AJax (bij name van de heer Westrik) aan de Rayoncommissie van de K.N.B.S.B. heeft doen toekomen. Een afschrift doe ik U hierbij ingesloten toekomen. Verder zal onze voorzitter op de te houden commissies-verga dering met het bestuur van de A.F.C. "Ajax", te houden op 28 Januari a.s. op "Tactische Wijze" het een en ander naar voren brengen. Niets meer aan de orde zijnde, werd de vergadering omstreeks lo.45 gesloten. Voor gezien en accoord bevonden aldus opgemaakt d.d. 8 Januari '71 W.Niepoth

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1971 | | pagina 2