3 januari Aan de Rayoncommissie Amsterdam van de K.N.H.B. P/a De v.'eledele Hoer V. van Es Een.Viljoenstraat 9 Amsterdam. Mijne Heren, Naar aanleiding van onze promotie naar de hoofdklasse van de honk bal competitie vragen wij uw bemiddeling in het volgende. Zoals bekend speelde wij onze wedstrijden van ons eerste negental op het O.V.V,0» —veldZeer tot onze tevredenheid en wij dachten te mogen stellen cok van O.V.V.O. kieu alleen dat wij het komende seizoen weer gaarne bij O.V.V.0o zouden spelen, maar tevens, en dat is even belangrijk, een vaste trainingsavond zouden willen hebben op hot O.V6V.O.-terrein. Juist het feit, dat kan worden getraind, daar waar ook de wedstrij den worden gespeeld in ons inziens zeer belangrijk. De voorkeur van onze honkballeödersindien de mogelijkheid aanwezig lb» uit naar de woensdagavond® wxj doen een vriendelijk maar tevens dringend beroep oxï u dit verzoek toe te staan, zodat ook Ajax-honkbal hopenlijk dit seizoen zijn bij drage kan leveren voor een succesvol honkbalseizoen in Arasterdam. Lw antwoord met vertrouwen tegemoet ziende, tekenen wij niet snor- groeten, F Hoogachtend,,/' A.F.C."AJAX" J .H. W estrik, secretaris. 'f

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1971 | | pagina 1