AFC Ajax afd. Honkbal W# Jfiepoth Amsterdam, 27 Mei 1970 Kinderdijkstr, 61 Amsterdam -Z- Geachte Heer van Utteren, Van de secretaris van het Rayon Amsterdam van de K.N.H.B., de heer W. van Es, hebben wij telefènisch vernomen, dat U üw verwondering heeft uitgesproken, dat van onze zijde nog steeds geen bericht heeft ontvangen betreffende de financiële regeling van het veld (ex. Giants Riemen) op het sportpark de Riemen Aangezien onze sesretaris de heer F, Hendriks, momenteel nog met vacantie in het buitenland, alle besprekingen over de bespeling van het veld heeft gevoerd, waren wij van mening,dat ook dit punt reeds besproken is geweest. Voor dit verzuim bieden wij U onze verontschuldiging aan en hopen dat U ons excuus zal willen aanvaarden. Gaarne ontvangen wij van U bericht wanneer het U gelegen komt om de financiële regeling van het veld verder met flT^af te wikkelen. Voor de goede orde delen wij nog mede, dat onze secretaris na 31 Mei weer terug van vacantie zal zijn. Inmiddels verblijven wij, in afwachting van Uwe verdere berichten, Hoogachtend, namens de AFC "Ajax" afd. Honkbal W.Hiepoth (wnd.secr)

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1970 | | pagina 1