K. N. H. B. Rayon Amsterdam Seer, M. Onderwater Jan v. Beersstraat 10 hs Amsterdam. W. AANMELDINGSFORMULIER COMPETITIE 1965 Uiterli.jke datum van inzending 15 Maart 1965 1Naam Vereniging:nAJAXw 2. Secretaris NaamHopfltttbtrghAdres: A99AT® A5 I AlStfHH Tel. 020-94991.8 3« Wedstrijdsecr. s Naam:»4t boTitt4Adres: bo von Tel. 4» Terrein iütiPTk Dritburg.Kruislaan bij easp erzi jda 5. Aantal teams 1ftlÉWMI ffe |Hfc<iÉ— 6. Speeldagen en aanvangstijden Kliti* I t t iêÈÊtJÊÊÊj 11 Wit WJHüm* f it Senioren: Z«t«rd«« 3 uur/Zondag 10 uur jeugd 7 uur evantuael Zaterdagmorgen, IndiensbËAlénvrij. N.B.: De zaterdagmorgen kan slechts benut worden voor Bleesing-wedstrijden. 7. Organiseert U tournooien:.TT."".Zo ja - wanneer ...TT- 8. Neemt U deel aan tournooien?Zo ja - welke en wanneer TT""""*. 9. Speciale wensen: Stnlowa«P—Ut bij voorkeur Z«t«rd«|, Amsterdam, Maart 1965» Handtekening secretaris P.S. Dit formulier in tweevoud in te dienen.

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1965 | | pagina 1