Kj Kars JW 32176 TC/Secr 65-20 24/12/64 KONINKLIJKE NEDERLANDSE HONKBALBOND Technische Commissie seer. v Bijnkershoeklaan 225 Utrecht tel. 030 - 32176 betreft: CENTRALE TRAINING 1965 HONKBALVERENIGING Z?/** t.a.v. dhr. £^!jxJ!^gJL>cJLcxxjC d te o4< Geacht Bestuur, Hierdoor heeft de T.O, het genoegen namens de heide hondseoachesde Heren G Gostick en CP ïïrhanus uit te nodigen voor: de A groep: 'A^^- de B groep: van de bondsselektietraining. Wij verzoeken U bijgaande uitnodigingen aan de desbe treffende speler(s) van Uw vereniging te willen overhandigen. Zonder tegenbericht Uwerzijds nemen wij aan, dat U met deelname van genoemde speler(s) aan deze bondsselektietraining accoord kunt gaan. Dit houdt in, dat U deze speler(s), behoudens deel name aan de door de KNHB georganiseerde officiële competitiewedstrij den ter beschikking stelt voor: bondstrainingenbondstrainings kampen, Tbondsoefenwedstrijden en interlandontmoetingen. In bijgaand aan de speler gericht schrijven kunt U lezen waar de training wordt gehouden en op welke data. De TC vertrouwt er op, dat U Uw medewerking niet zult willen onthouden. Wanneer er eventueel moeilijkheden zijn t.a.v. deze trainingen, dan verzoeken wij U. Uw speler(s) te vragen in per soonlijk contact met de bondscoach/es) te treden, teneinde een voor beide partijen gunstige regeling te treffen. Hoogachtend, namens de Technische Commissie van de Koninklijke Nederlandse Honkbal Bond J.W. Kars, secretaris T.C. Osk*-i

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1964 | | pagina 1