.F.C. "AJAX" fd. Honkbal. Amsterdam, 16 november 1964. Aan de honkballeden van Ajax. L.S Zoals U weet bent U tot heden uitsluitend honkballid van Ajax. Dat wil zeggen, dat als U 18 jaar of ouder bent U f115,-- contributie betaalt en U daarvoor uitsluitend mag honkballen; bent U jonger dan 18 jaar, dan betaalt U fl. 750Verder hebt U nergens recht op, ook niet op toe gang bij de voetbalwedstrijden van Ajax. De honkbalcommissie van Ajax heeft thans bij het bestuur gedaan weten te krijgen dat hier verandering in komt. U kunt nu namelijk als honkballer buitengewoon lid van Ajax worden. Dit betekent weliswaar, dat U fl. 30,-- contri butie moet betalen, maar daarvoor kunt U niet alleen honk ballen in Ajax, doch krijgt U ook aan Ajax-diplomawaarop U zonder verdere betaling toegang wordt verleend tot de overdekte tribune van Ajax bij alle voetbalwedstrijden, terwijl U tevens het clubblad ontvangt. Voor deze contributie honbalt U dan tot september 1965» Wij rekenen er op, dat zoveel mogelijk Ajax-honkballers van deze faciliteit gebruik zullen maken. Deze regeling is niet in het voordeel van Ajax, maar wel in het voordeel van de honkballeden. Vul onderstaande strook in en stuur deze per omgaande aan de Administratie van Ajax. Ajax-stadion, Middenweg 401, Amsterdam-oost. DE H0NKBALC0MMI3SIE. Hier afscheuren In blokletters invullen* Ondergetekende (voornamen voluit) geboren op te wonende te verzoekt na betaling van zijn contributie ten spoedigste toezending van zijn Ajax-diploma voor het seizoen 1964/1965» Hij stort zijn contributie ad fl. 30»- °P postgiro no. 123977 t.n.v. A.F.C."AJAX" Hij stort zijn contributie ad fl. 30,- op Gem.Giro no. A 2800 t.n.v. A.F.C."AJAX" Hij maakt zijn contributie ad fl. 30,- over op de rekening van A.F.C"AJAX"bij de Ned. Middenstands Bank, bijkantoor Oosterpark. Doorhalen wat niet van toepassing is. Amsterdam, november 1964. handtekening)

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1964 | | pagina 1