KONINKLIJKE NEDERLANDSE HONKBALBOND Verzonden door SECRETARIS STRAFCOMMISSIE A. Bikkel, K. Doormanlaan 25hs- Haarlem. Strafzaak no. 17 Haarlem, 2 oktober 1964. Betreft G. J.Visscher Wedstrijd Ajax 2 - Haarlem Nicols 2 Datum ws, 29-8-1964 M, Hierdoor vestigen wij Uw aandacht op het hieronder met rood aangestipte punt no. 5 01. In verband met het gebeurde in bovengenoemde wedstrijd bent U volgens art. 32 van het Reglement van Wedstrijden verplicht binnen 3 x 24 uur na afloop van de wedstrijd bij de secretaris van de strafcommis sie een uiteen zetting van het gebeurde in te dienen. Aangezien dit niet is geschied hebben wij op grond van de laatste zin van art. 32 R. v. W. moeten besluiten U in gaande heden VOORLOPIG TE SCHORSEN. 02. Hierdoor stellen wij U ervan in kennis dat Uw bovengenoemd lid ingevolge art. 32 R. v. W. VOORLOPIG IS GESCHORST. 03. Hierdoor stellen wij U ervan in kennis dat de voorlopige schorsing van Uw bovengenoemd lid ingaande heden is OPGEHEVEN. Wij verzoeken U dit lid van deze beslissing in kennis te stellen. 04. In verband met het gebeurde in bovengenoemde wedstrijd bent U volgens art. 59 van het Reglement van Wedstrijden verplicht binnen 3 x 24 uur een schriftelijke uiteenzetting van het gebeurde aan de secretaris van de straf commis sie te doen toekomen. Aangezien dit niet of niet tijdig is geschied, hebben wij U moeten beboeten met 2, 50. Om verdere boeten te voorkomen 2, 50 voor iedere ingegane week verzuim) adviseren wij U de gevraagde verklaring PER OMGAAND (liefst in viervoud) in te zenden. 05. Naar aanleiding van het gebeurde in bovengenoemde wedstrijd heeft het bondsbestuur besloten: Uw bovengenoemd lid een waarschuwing te geven wegens gevaarlijk spel. Wij verzoeken U genoemd lid van bovengenoemde beslissing in kennis te stellen. Voor kosten van onderzoek zullen wij U per derde afrekening van dit jaar f 2, 50in rekening brengen. 06. De strafcommis sie acht het noodzakelijk in bovengenoemde strafzaak personen te horen. In verband hiermede wordt U verzocht te verschijnen op de zitting van 07. Hoogachtend, KONINKLIJKE NEDERL. Secretaris AAN: het Bestuur van Ajax p/a de Heer H. R. Ronnenbergh, Ehrlichstraat 5, Amsterdam-O. Har r r s s:=:=:s =:s=: s:rr: rs:ssrrs=:s=: rs r =:s=:r:=:rs: n

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1964 | | pagina 1