7 A—7 0 PROTESTCOMMISSIE Protest nr wedstrijd datum ws 10 2 H.Niools 2 Schiedam, 4 September 1964 aan: Belanghebbenden. De Protest-Commissie van de Koninklijke Nederlandse Honkbalbond, Kennis genomen hebbende van het binnengekomen protest van de vereniging: naar aanleiding van het gebeurde in de wedstrijd Ajax 2 Haarlem Nicols 2 gespeeld op 29—8—64 te Amsterdam Gezien de schriftelijke verklaring van: de vereniging ddJ-J üugustufl 1964 de vereniging Haarlem NiCOlS (j(j. de hoofdscheidsrechter, de heer de veldscheidsrechter de heer Gehoord te G.Sctolte dd. dd- 31 Aagaatus '64 dd. Stelt vast dat de protesterende vereniging geen protest- geld heeft ingezonden Besluit derhalve het protest NIET oMVaMKELIJK te verklaren aangezien niet werd voldaan aan het gesteM e in het reglement van wedstrijden artikel 60 - 2- E voor eensluidend afschrift de secr. der protestcommissie voorzitter lid lid KONINKLIJKE NEDERLANDSE HONKBALBOND Verzonden door: P. Luchtmeijer

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1964 | | pagina 2