6 Juni 1964 Dq Heer J.Hartog Oosthaven 1 GOUDA. Mi jnheer, Ingesloten doen wij de ingevulde vragenlijst toekomen. Wij delen U mede, dat de aan ons toegewezen student Steve Cóyne op Schiphol wordt afgehaald door H.R.Ronnenbergh Verder delen wij U mede, dat de geplande wedstrijd AJAX.- ARCE STUDS als definitieve datum wordt 24 Juli a.s, aanvang 5? 6.30 p.m. Tenslotte gelieve U alle correspondentie Ajax betreffende te richten aan: H.R.Ronnenbergh, Ehrlichstraat 5 I, Amsterdam-O, telefoon 948818 b.g.g. 52349. In afwachting van Uw verdere berichten, teken ik, Namens A.F.C. "AJAX" Met vriendelijke groeten. Secr.

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1964 | | pagina 1